Jakie są instalacje elektryczne?

W naszym domu musi działać prąd – to cywilizacyjna norma, od której nie da się dziś uciec. Ludzie pozbawieni energii elektrycznej są pozbawieni kontaktu ze światem i ubożsi w ogromne możliwości jakie daje im dostępny na rynku sprzęt zasilany z sieci. Problem braku prądu w naszej części świata dotyczy wąskiego grona osób, ponieważ elektryfikacja poszła bardzo daleko i nawet w najmniejszych wsiach doprowadzone są odpowiednie kable, a ludzie mogą cieszyć się stałym dostępem do prądu. Zazwyczaj ryzyko odcięcia zasilania dotyczy osób, które nie opłacają rachunków za zużycie energii, ale to zupełnie inne zagadnienie. Specyfika instalacji domowych jest inna niż tych, z których korzysta przemysł. W języku techników zajmujących się tematem typową domową instalację określa się mianem oświetleniowej. Służy ona do zasilania źródeł światła, a także przedmiotów codziennego użytku takich jak komputery, telewizory, pralki i lodówki.

Współczesne urządzenia pożerają coraz mniej energii, są relatywnie tanie w eksploatacji i nie obciążają domowej instalacji zbyt mocno. Nie ma jednak mowy, aby podłączać do niej potężne maszyny przemysłowe. Instalacje montowane w fabrykach i wszelkiego rodzaju zakładach wytwórczych określa się mianem siłowych. Oznacza to, że są one dostosowane do obsługi bardzo zaawansowanych sprzętów, które wymagają znacznie większego napięcia. Stanowią one spore obciążenie dla instalacji, więc musi być ona odpowiednio dostosowana. Służą temu specjalne kable, transformatory oraz przetworniki..